VIZIJA PODJETJA

S politiko kakovosti  v podjetju  določamo osnovna načela in usmeritve, ki so osnova za izpolnjevanje poslovnih ciljev podjetja, zahtev in želja naročnikov.

POLITIKA KAKOVOSTI

Politiko kakovosti je opredelilo vodstvo podjetja v skladu z:

 • osnovnim namenom oziroma poslanstvom podjetja to je izvedba prevozov, gradbenih in zemeljskih del ter storitev pranja vozil,
 • smerjo razvoja podjetja to je povečevati strokovnost, zanesljivost in nivo izpolnjevanja zahtev naročnikov,
 • osnovno vizijo napredovanja in izboljševanja to je v praksi uveljavljati inovacije in nove postopke ter s tem povečevati kakovost storitev in večati produktivnost.

 

Politika kakovosti kot izhodišče za konkretnejše aktivnosti in izvedbo ciljev kakovosti temelji na naslednjih osnovnih načelih in vrednotah:

 

 • v skladu s pričakovanji naročnikov izboljšujemo kakovost in s tem našo prihodnost,
 • z nenehnim vzdrževanjem delovnih sredstev in opremo ter usposobljenostjo zaposlenih zagotavljamo zanesljivost izpolnjevanja naročnikovih zahtev,
 • nenehno napredujemo in izboljšujemo procese ter celotno podjetje,
 • s prenovo in prilagajanjem poslovnih procesov povečujemo konkurenčnost podjetja,
 • zadovoljstvu in potrebam naročnikov sledimo s sodobnimi metodami tehnologije,
 • z zunanjimi ponudniki sodelujemo za uresničevanje skupnih ciljev kakovosti,
 • usposobljeni, motivirani in pripadni zaposleni so vir našega napredovanja,
 • sistem vodenja kakovosti vzdržujemo in izboljšujemo skladno z referenčnim standardom ter zakonsko in strokovno regulativo,
 • pri izvedbi storitev se ravnamo v skladu z zastavljenimi cilji.

 

Za uresničevanje načel osvajamo nove metode za učinkovito vodenje pri tem pa upoštevamo interese lastnikov, koristi družbene skupnosti v kateri živimo ter zakonsko regulativo in regulativo stroke.

 

 

Hoče 02.12.2019                                  

KIPERTRANS, Rajšp Anton s.p.

Direktor:   Anton Rajšp  

POSLANSTVO PODJETJA

Smo družbeno odgovorno podjetje. Z izvajanjem naših storitev zagotavljamo kakovostno ponudbo prevoznih,  strojnih in gradbenih storitev,  vzdrževanja prometnih površin, avtopralnice ter kakovostna delovna mesta v širšem okolju. 

Vizija podjetja

Razširitev dejavnosti v smislu vzpostavitve predelave gradbenih odpadkov

Vrednote podjetja

 • Strokovnost
 • Zanesljivost
 • Odgovornost in gospodarnost
 • Skrb za stranke, zaposlene, lastnika in okolje.

S politiko kakovosti v podjetju določamo osnovna načela in usmeritve, ki so osnova za izpolnjevanje poslovnih ciljev podjetja, zahtev in želja naročnikov.

Notranji dejavniki

 • organizacijska struktura
 • vrednote
 • viri potrebni za realizacijo storitev
 • informacijski sistem